logotypy-02

Harmonogram

Praktyki zawodowe – 160 godz.

Praktyki zawodowe odbywać się będą po zakończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego na opiekunkę medyczną.
Realizowane będą zgodnie z wytycznymi Polskich Ram Jakości Praktyk i Staży.

Realizator projektu zapewni:
1. opiekuna praktyk;
2. stypendium stażowe;
3. badania BHP;
4. Zwrot kosztów dojazdu na praktyki.