logotypy-02

Harmonogram

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Opiekunka medyczna – 480 godz. dydaktycznych/60 spotkań/po 8 godz./śr. 4 razy w tygodniu/4,5 m-ca – dla każdej edycji.

W ramach Kursu w programie, zgodnym z przepisami MEN dla kwalifikacji MS.04. odbędą się następujące bloki tematyczne:
1. Podstawy pracy z os. starszymi.
2. Opieka nad os. chorą i niesamodzielną.
3. Zdrowie publiczne.
4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.
5. Zarys psychologii i socjologii.
6. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.
7. Język migowy.
8. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia.
9. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia.
10. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze.
11. Działania opiekuńcze nad os. chorą i niesamodzielną.