logotypy-02

Forma wsparcia - doradztwo

Dla Zakwalifikowanych uczestniczek do projektu zaplanowano:
1. Doradztwo zawodowe – prowadzi do wypracowania Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego min. potrzeby edukacyjne, preferencje do co miejsca zatrudnienia – w wymiarze 4 godz./osoba.
2. Poradnictwo psychologiczne – mające na celu min. wzmocnienie wiary we własne możliwości, motywacji do zmiany – w wymiarze 4 godz./osoba.

Dla Uczestniczek biorących udział w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym zaplanowano:
1. Doradztwo zawodowe – 1 godz./tydzień.
2. Poradnictwo psychologiczne – 1 godz./tydzień.
3. Pośrednik pracy – określenie miejsca realizacji praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia – 6 godz./osoba.

W ramach działań doradczych podczas Praktyk zawodowych i Subsydiowanego zatrudnienia zaplanowano:
1. Poradnictwo psychologiczne – 4 godz./m-c x 9 m-cy/grupa