logotypy-02

Założenia projektu

Celem projektu „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną ” jest podjęcie aktywności zawodowej przez 24 kobiety po 40 roku życia w roli opiekunki medycznej.
Uczestniczki projektu otrzymają wsparcie:
– doradztwo zawodowe,
– poradnictwo psychologiczne,
– kwalifikacyjny kurs  zawodowy Opiekunka medyczna (włączając materiały szkoleniowe, wyżywienie, stypendium szkoleniowe, refundację kosztów dojazdu),
– praktyki zawodowe (włączając stypendium, badania lekarskie, szkolenie BHP oraz refundację kosztów dojazdu),
– subsydiowane zatrudnienie.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 – 31.12.2019.

Wartość projektu: 1 009 021,90 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  958 570,81 zł

Poniżej link wskazujący obszar rewitalizowany miasta Łódź:

http://mapa.lodz.pl/mapaogolna/ – należy wpisać nazwę ulicy wraz z numerem (lornetka w górnym prawym rogu strony). Obszar rewitalizowany będzie zakreskowany.