logotypy-02

Harmonogram

Harmonogram dla I edycji:
I-V.2018 Promocja i rekrutacja
III-V.2018 Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb
V – IX.2018 Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Opiekun Medyczny
X.2018 Realizacja praktyk zawodowych
XI.2018-II.2019 Subsydiowane zatrudnienie

Harmonogram dla II edycji:
V-VI.2018 Promocja i rekrutacja
VII.2018 Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb
VII-XI.2018 Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Opiekun Medyczny
XII.2018 Realizacja praktyk zawodowych
I-VI.2019 Subsydiowane zatrudnienie

Harmonogram może ulec zmianie o czym Realizator poinformuje w zakładce Aktualności.