logotypy-02

Uczestnicy projektu

Do kogo skierowany jest projekt?

1. 24 kobiet.
2. Bezrobotnych*.
3. Zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym miasta Łodzi bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi*.
4. Powyżej 40 roku życia*.
Uczestniczki wszystkie powyższe warunki muszą spełniać łącznie.

Kryteria promujące :
1. Kobieta z niepełnosprawnością*.
2. Powyżej 50 roku życia*.
3. Bezrobotna powyżej 12 m-cy*.

* Definicja zawarta w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „pliki do pobrania”