SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE II EDYCJA

1. Dom Pomocy Społecznej nr 6 w Łodzi, ul. Złotnicza 10
– Trójstronna umowa nr 11/2018 na okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r. w godzinach 7-15
– Trójstronna umowa nr 12/2018 na okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r. w godzinach 7-15
– Trójstronna umowa nr 13/2018 na okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r. w godzinach 7-15

2. Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114
-Trójstronna umowa nr 1/2019 na okres 21.01.2019r. – 22.02.2020r. w godzinach 7-15
– Trójstronna umowa nr 2/2019 na okres 21.01.2019r. – 22.02.2020r. w godzinach 7-15

3. Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9
– Trójstronna umowa nr 3/2019 na okres 25.01.2019r.- 28.02.2020r. w godzinach 7-15
– Trójstronna umowa nr 4/2019 na okres 25.01.2019r.- 28.02.2020r. w godzinach 7-15
– Trójstronna umowa nr 5/2019 na okres25.01.2019r.- 28.02.2020r. w godzinach 7-15